Avløpsrenseanlegg

Det er sommer, du er på sommerhuset ditt og du har ikke avløp. Du kan ikke lage middag eller ha noe moro i hagen din, men du trenger å bruke badet.

Hva gjør du?

  • Alternativene dine er begrenset når det gjelder å avlaste deg innendørs uten rennende vann – så hva med å investere i et septisk system for sommerhuset?
  • Avløpsrenseanlegget vil eliminere alt avfall fra eiendommen din uten å bruke ekstra vann!
minirenseannlegg

Hva er et avløpsrenseanlegg?

Et avløpsrenseanlegg renser og behandler avløpsvann fra hjemmet eller virksomheten før det slippes ut i grunnvannet eller naturen. 

Dette gjøres vanligvis gjennom en prosess som kalles “primær” eller “sekundær” behandling for å fjerne faste stoffer og forurensende stoffer fra vannet, men det er også andre prosesser som anaerobe og aerobe biologiske prosesser. 

Dette innlegget vil dekke hva som skjer på et typisk avløpsrenseanlegg og hvordan de fungerer.

ill3-b-webc_orig minirenseannlegg

Hvordan et avløpsrenseanlegg fungerer:

1. Hva gjør et avløpsrenseanlegg?

Avløpsrenseanlegg er ansvarlig for rengjøring av avløpsvannet før det går i bekker, elver og innsjøer. Dette skjer ved å fjerne skadelige ting som bakterier, kjemikalier, oljer, såpebobler og alle andre forurensninger avløpsvannet har. Avløpsvannet blir behandlet på forskjellige stadier avhengig av hva avløpsvannet består av. 

Om avløpsvannet går rett ut i naturen uten behandling, vil ikke vannet bli renset og naturen vil ende opp med å bli forurenset. Planter sliter med å filtrere ut forurensninger fordi avløpsvannet kan gå i en strøm, noe som gjør at vannet går raskt forbi. Dette kan gjøre skader på naturen der strømmen med avløpsvann renner og kan bli farlig over tid ettersom mengden øker.

2. Hvordan behandles og samles avløpsvann?

Visste du at avløpsvann behandles i to hovedfaser? Først går det gjennom en fysisk separasjonsprosess som kalles screening. Disse skjermene er laget av metalltråder eller nett som fjerner store gjenstander som pinner og ekskrementer før vannet pumpes ut i forskjellige tanker for behandling.

Den første tanken rengjør faste partikler ved å føre faste partikler over den første skjermen. Den andre tanken bruker kjemikalier for å drepe bakterier fra menneskelig avfall. Vannet går til slutt inn i et luftingsbasseng der alle disse trinnene kombinere gjennom naturlige prosesser som oksidasjon og nedbrytning. Dette gjør slam og kloakk om til flytende gjødsel.

3. Hvor går vannet etter at det har blitt behandlet?

Etter at avløpsvannet har blitt behandlet, går det til et reservoar hvor rent vann er samlet og lagret. Når bruker dette ferske drikkevannet til sine daglige behov, for eksempel matlaging eller å vaske skitne klær, servise osv, så går det tilbake til avløpsrenseanlegget.

Hvorfor er denne prosessen viktig for å opprettholde helse og miljø?

Alle bør være klar over farene og fordelene som følger med vann forurensing.

Vann er essensielt for liv slik vi kjenner det. Det er viktig å holde naturen rundt oss slik den er uten å tilføre forurensninger. I stedet for å vente på at noe går galt eller at naturen blir forurenset og tilgriset gjelder det å ta grep.

Gjennom å ta små grep som å gjøre endringer i daglige vaner på sommerhuset, som å bruke mindre kjemikalier under oppvask eller klesvask.

Hva skjer om du ikke har avløpsrenseanlegg?

Et ordentlig avløpsrenseanlegg er en viktig komponent i alle sommerhus/hytter.

Uten et avløpsrenseanlegg vil septiktanken renne over og det kan bli utrygt å bruke dusj eller toalett.

Et avløpsrenseanlegg vil også forhindre at dårlig lukt sprer seg rundt sommerhuset/hytten og området rundt.

Hvordan kjøpe et kloakkrenseanlegg?

Et kloakkrenseanlegg er en viktig investering for ethvert hjem, men det kan være vanskelig å vite hvordan man skal vurdere hvilket system som fungerer best til ditt tilfelle.  Heldigvis er det noen enkle trinn ta som vil hjelpe deg med å finne den perfekte enheten for dine behov.

1) Hvilket type avløpsvann kommer inn i septiktanken din, dette inkluderer alt fra oppvaskvann, badevann, toalettspyling og kvann fra klesvask. Alt som går ned i avløpet eller toalettet havner til slutt i septiktanken.

2) Identifiser om du har en godt vedlikeholdt hage eller ikke. Om du har en hage som er velstelt og opprettholdt er det en god mulighet til å bruke et komposteringsanlegg. Biproduktet som dannes kan du da bruke til gjødsel til planter.  

Her er hva du kan gjøre videre:

Kontakt Bio Cleaner for å diskutere alternativer for ditt sommerhus/hytte.

Spørsmål om Avløpsrenseanlegg?
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.

For mer detaljert informasjon se vårt produktblad