Biologisk rensing av avløpsvann

Jeg skal fortelle deg om en ny måte å behandle avløpsvann på. Biologisk rensing benytter levende organismer som bakterier, sopp eller andre mikroskopiske skapninger.  Disse organismene bryter ned forurensningene i vannet. Disse metodene er bedre enn tradisjonelle metoder fordi kjemikalier som kan være skadelige for mennesker og dyr ikke blir benyttet. Dette gjør at vannet blir helt trygt å slippe ut nedstrøms, eller der det behandlede vannet slippes ut. Denne metoden er mer kostnadseffektiv enn å bruke kjemikalier!

  • Ulempen er at disse organismene trenger tid til å gjøre jobben sin riktig. For noen typer avløpsvann kan det ta opptil 24 timer, men oftest tar det mellom 8-12 timer.
  • Dette innlegget vil vise deg hvordan denne prosessen fungerer og hvorfor biologisk rensing er en bra løsning for behandling av avløpsvann. 
minirenseannlegg

Hva er avløpsrensing?

Avløpsrensing er en prosess som fjerner forurensende stoffer fra avløpsvannet gjennom flere stadier. Disse stadiene er kalles primær, sekundær og tertiær behandling. Den vanligste typen avløpsvann er husholdningsavløpsvann som inneholder menneskelige ekskrementer og husholdningsavfall.

Behandlingsmetodene består av primær (enkel) behandling for å redusere slamvolumet ved å separere faste stoffer og væsker. Sekundær (biologisk) behandling med bakterier for å bryte ned organisk materiale til enklere stoffer. Tertiær (kjemisk) behandling som desinfisering med klor. Under biologisk rensing av avløpsvann benyttes aerob eller anaerob behandling.

Dette er gjennom luftingstanker og dyp biologisk behandling eller gjennom eksponering av anaerobe bakterier i vannet slik at fermentering og omdannelse av organiske stoffer til karbondioksid eller metan oppstår.

ill3-b-webc_orig minirenseannlegg

Hvordan fungerer aerob biologisk behandling av avløpsvann?

Aerob behandling av avløpsvann er en prosess som gjør avløpsvann til vann som kan brukes slippes ut i miljøet og ikke er skadelig i naturen. 

Gjennom fjerning av faste stoffer fra vannet, lufting, nedbrytning av organisk materiale i avløpsvannet og desinfisering. Dette gjøres gjennom flere prosesser. 

De vanligste organismer som brukes til behandling av avløpsvann er mikrober, bakterier og protozoer (encellede dyr). 

Disse organismene bruker oksygen og andre næringsstoffer i miljøet for å bryte ned organisk materiale i kloakk og avløpsvann. Oksygenet lar disse organismene overleve.

Hvordan fungerer anaerob biologisk behandling av avløpsvann?

Anaerob biologisk behandling av avløpsvann er en avansert behandlingsprosess som bruker mikroorganismer, bakterier og alger for å bryte ned organisk materiale i avløpsvannet.  Det trenger ikke kjemikalier eller lufting.  Den kan brukes til en rekke forskjellige applikasjoner, som industriell vanngjenvinning og behandling av kloakk. 

Hele prosessen foregår i en serie tanker der mikrober tilsettes for å hjelpe til med nedbrytingen. Det første trinnet kalles primær avklaring som fjerner store partikler fra avløpsvannstrømmen ved å la det ligge i sedimenteringstanker før de kommer inn i den biologiske reaktoren. Dette bidrar til å redusere opphopning av slam, samtidig som det forbedrer luktkontrollen ved å fjerne nedbrytende faste stoffer som gir ubehagelig lukt når det brytes ned.

Fordeler og ulemper ved biologisk avløpsarbeid

Fordeler Biologisk behandling av avløpsvann:

En grunn til at biologisk behandling ikke brukes oftere i avløpsarbeid, til tross for effektiviteten er kostnadene. 

Prosessen bruker mange naturlige ressurser, inkludert oksygen, som kan være dyrt å produsere kunstig. Installasjon av et biologisk renseanlegg kan bli utfordrende ettersom det ikke er nok plass tilgjengelig på grunn av andre prosesser som allerede er implementert.

Ulemper Biologisk behandling av avløpsarbeid

En grunn til at biologisk behandling ikke brukes oftere i avløpsarbeid, til tross for effektiviteten er kostnadene. Prosessen bruker mange naturlige ressurser, inkludert oksygen, som kan være dyrt å produsere kunstig. Installasjon av et biologisk renseanlegg kan bli utfordrende ettersom det ikke er nok plass tilgjengelig på grunn av andre prosesser som allerede er implementert.

Hvorfor skal vi bry oss om biologiske renseanlegg?

Miljøet og naturen må vernes. Biologiske avløpsrenseanlegg er en av mange løsninger som kan bidra med å redusere forurensningsnivået i våre vannveier.

Den biologiske renseprosessen er en av de beste renseprosessene og løsninger innen rensing av avløpsvann. Denne prosessen bruker organiske materialer, mikroorganismer, bakterier og encellede dyr. Dette gjør at prosessen er miljøvennlig ettersom kjemikalier eller andre unaturlige stoffer blir tatt i bruk. Når vannet er ferdigbehandlet kan vannet renne ut i naturen igjen ettersom det ikke vil være spor av kjemikalier og forskjellige skadelige stoffer som kan skade natur og dyreliv. 

Spørsmål om Biologisk rensing av avløpsvann?
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.

For mer detaljert informasjon se vårt produktblad