minirenseannlegg

Biocleaner minirenseanlegg

Exclusive

Eksklusiv-løsning
Tertiær-filter
Valgfri intern UV-rensing

Tanktyper:
BC 6-30 PP,
BC 6-30 B, BC 20 B

For mer informasjon se våre produktblader