Bio Cleaner Minirenseanlegg

Det biologiske minirenseanlegget BioCleaner er designet for å rense avløpsvann fra hus og hytter, samt små husklynger, overnattingssteder og annen næring.

Fordeler ved minirenseanlegget Bio Cleaner

 • Kontinuerlig renseprosess uten behov for pumper for å transportere vannet til neste stasjon.
 • Problemfri, miljøvennlig prosess og høyeffektiv fjerning av organisk forurensning i avløpsvann til en lavere kostnad. 
 • Spesialutviklet programvare for effektiv styring.
 • Presist håndverk utført i uresirkulerte høykvalitetsmaterialer. 
 • Minimalt vedlikehold
minirenseannlegg

Bio Cleaner kan rense avløpsvann fra både privathusholdninger og industri med en nedbrytbar forurensing

Minirenseanlegget benytter en kontinuerlig luftrenseprosess med bruk av D-N (Denitrifisering-nitrifisering). 

Minirenseanlegget Bio Cleaner produsert av ENVI-PUR, s.r.o., følger alle EU- regler, standarder og møter alle krav til en moderne økologisk livsstil. 

Det rensede vannet oppfyller alle krav for nivåer av nitrogen, fosfor og restpartikler. 

Det rensede vannet kan trygt slippes ut i grunnvann eller overflatevann.

Biocleaner sitt biologiske minirenseanlegg er en revolusjonerende ny måte å hjelpe til med å rense avløpsvann uten bruk av kjemikalier. Designet av biologer og miljøingeniører, med mål om å ta vare på jorden vår samtidig som den er kostnadseffektiv og enkel i bruk. 

Dette renseanlegget kan installeres på stedet, eller hentes inn som en ekstra-løsning for enhver virksomhet som trenger vannrensingstjenester.

Det biologiske minirenseanlegget produserer ingen skadelige avfallsmaterialer. Minirenseanlegget utnytter naturlige prosesser for å filtrere ut forurensninger fra avløpsvannet ved hjelp av bakterier og alger.

Biocleaner skapte dette innovative produktet fordi det er gunstig for både miljøet og lommeboken din!

ill3-b-webc_orig minirenseannlegg

Økonomisk løsning
– Rimeligste alternativ (kan ikke oppgraderes)

God og rimelig løsning
– Oppgraderbar til COMFORT

Komfortløsning
– Kontrollenhet COMFORT Plus
– Fjernstyring

Eksklusiv løsning
– Tertiært filter
– Alt. intern UV-desinfeksjon

Hva er et biologisk minirenseanlegg?

Det biologiske minirenseanlegget ble designet av biologer og miljøingeniører, med et mål om å ta vare på jorden vår samtidig som det er kostnadseffektivt. Dette renseanlegget kan installeres nesten hvor som helst, over og under bakken. Trenger du en rask løsning innen vannrensesystemer er dette en enkel og god løsning. 

Et biologisk minirenseanlegg er en liten og kostnadseffektiv måte å behandle avløpsvann, uten å bruke mekaniske prosesser som filtre eller andre kjemiske behandlinger. 

Prosessen innebærer å behandle vannet med bakterier som fjerner faste stoffer gjennom å bryte dem ned i oppløselige materialer. Dette gjør at vannet går ut av seg selv gjennom rørsystemet anlegget blir koblet opp til. Her trengs det ikke pumper! Dette gir deg rent drikkevann til matlaging og bading, samtidig kan du spare opptil 50% av energikostnadene hvert år, sammenlignet med tradisjonelle behandlingsmetoder som bioskrubber.

Hvorfor er et minirenseanlegg relevant?

I områder med brukerinteresser eller fare for eutrofiering (behandlingsklasse a og b) er kjemiske/biologiske minirenseanlegg vanligvis det rimeligste alternativet der det er vanskelig sette opp et infiltrasjonsanlegg.

Hvis det ikke er fare for eutrofiering (behandlingsklasse c), vil kjemiske minirenseanlegg være en relevant kloakkløsning. Med den estimerte rengjøringskapasiteten som beskrevet nedenfor, vil biologiske minirenseanlegg bare være relevante i mindre følsomme områder (behandlingsklasse d).

Fordeler og ulemper ved bruk av minirenseanlegg

Fordeler ved et minisenseanlegg

Et biologisk minirenseanlegg er vanligvis det rimeligste alternativet når det stilles høye behandlingskrav og det er begrenset med plass. Minirenseanlegget krever lite areal. Minirenseanlegget kan normalt plasseres i en garasje, kjeller eller begraves under bakken

BioClean sine biologiske minirenseanlegg er små, enkle og kan brukes til å fjerne forurensende stoffer fra en rekke vannkilder. Anlegget vil ikke forstyrre den naturen, her er det ingen dyre behandlingskjemikalier eller nødvendighet for elektrisitet!

Ulemper ved et minisenseanlegg

Høyere driftskostnader enn for infiltrasjonssystemer og filtersengesystemer. I noen tilfeller har mange minirenseanlegg redusert renseeffekten og det høye innholdet av suspendert materiale / slamutslipp.

I noen tilfeller der det stilles krav til for eksempel bakteriell rensing eller nitrogenrensing, vil det være nødvendig å polere renset avløpsvann for å oppfylle rensekravet.

Les om: Avløpsrenseanlegg

Hvordan fungerer et biologisk minirenseanlegg?

Et biologisk minirenseanlegg fungerer gjennom å utnytte naturlige prosesser for å filtrere ut forurensninger fra avløpsvann. Den bruker bakterier og alger som filtre, som kan rense opp til 50 liter vann per dag, uten bruk av kjemikalier eller andre skadelige stoffer.

Disse mikroorganismene er spesielt effektive for å fjerne forbindelser som

 • nitrater
 • fosfater
 • bly
 • arsenikk
 • ekskrementer
Hvordan fungerer et minirenseannlegg?

Dette kan gjøre for å ordne et godt minirenseanlegg.

 • Del kloakkanlegg med så mange naboer som mulig. Resultatene forbedres når det er flere hus tilknyttet anlegget, forutsatt at anlegget har tilstrekkelig kapasitet. Dette er fordi rengjøringsprosessen går bedre med en jevn forsyning til anlegget. I tillegg er det billigere å etablere renseanlegg for flere hus, noe som fører til lavere driftskostnader per husstand.
 • Tilsynskontoret kan gi deg eksempler på avtalemaler hvis du skal dele et kloakkanlegg med naboen.
 • Prøv å finne et passende område for å lede det rensede vannet i bakken. Kanskje du også kan få tillatelse til å gjøre dette på naboens eiendom? Hvis renset vann ledes til grunnen, unngår du krav til bakteriell rengjøring. Dette gjør at anlegget kan operere lettere for bedre rengjøring, sikrere drift og lavere kostnader.
 • Les utslippstillatelsen nøye og sørg for at du forstår alle vilkårene for tillatelsen. Sett deg godt inn i hvordan anlegget skal brukes.
 • Forsikre deg om at selskapet som installerer systemet også har blitt godt kjent med utslippstillatelsen og vet hvilket behandlingsprogram anlegget skal ha og hvor restutslippet skal ledes. På nettstedet vårt er det råd for å unngå monteringsfeil.
 • Forsikre deg om at systemet ikke leveres med vann fra takrenner eller eksterne avløp. Du bør også sjekke om avløpsledningen fra huset ditt og ut til systemet er komplett og tett.
 • Se Tilsynskontorets nettside som viser resultater fra prøvetaking. Her er resultatene for de forskjellige leverandørene som vises. Oversikten oppdateres kontinuerlig.
 • Godkjenningsordningen fra Biocleaner er revidert. Det er lagt stor vekt på at innretningene skal ha tilstrekkelig behandlingskapasitet og tømmefrekvens. 
 • Gjør deg sikker på at leverandørens serviceperson har oppdatert kurset fra Avløp Norge.

Avløp Norge

Leverandørene har etablert bransjeforeningen Avløp Norge. De tilbyr kurs for servicepersonell og bedre instruksjoner for f.eks. slamtømming, operativ oppfølging og avvikshåndtering. På nettstedet finner du kontaktinformasjon for alle leverandører.

Hva koster renseanlegg?

Hva koster et minirenseanlegg? Det biologiske minirenseanlegget er designet for å være kostnadseffektivt og kan rense opptil 189 liter vann per dag. Prisen for det biologiske minirenseanlegget varierer avhengig av hvor mye avløpsvann som trengs å renses hver dag daglig eller månedlig. Prisen varierer fra modell Basic, Optima, Comfort og Exclusive.

Spørsmål om Minirenseanlegg?
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.

Oppsummering minirenseanlegg

Bio Cleaner Biologisk minirenseanlegg

For husholdninger, hytter og næring

Fordeler ved minirenseanlegget Bio Cleaner

 • Kontinuerlig renseprosess uten behov for pumper for å transportere vannet til neste stasjon.
 • Problemfri, miljøvennlig prosess og høyeffektiv fjerning av organisk forurensning i avløpsvann til en lavere kostnad. 
 • Spesialutviklet programvare for effektiv styring.
 • Presist håndverk utført i uresirkulerte høykvalitetsmaterialer. 
 • Minimalt vedlikehold

Plantegning av BioCleaner BC EXCLUSIVE

Det biologiske minirenseanlegget Bio Cleaner er designet for å rense avløpsvann fra hus og hytter, små husklynger, overnattingssteder og annen næring. 

Bio Cleaner kan rense avløpsvann fra både privathusholdninger og industri med nedbrytbar forurensning. Minirenseanlegget benytter en kontinuerlig luftrenseprosess med bruk av D-N (Denitrifisering-nitrifisering) 

Minirenseanlegget Bio Cleaner produsert av ENVI-PUR, s.r.o., følger alle Eu-regler og -standarder, og møter alle krav til en moderne, økologisk livsstil. Det rensede vannet oppfyller oppfyller alle krav for nivåer av nitrogen, fosfor og restpartikler. Det rensede vannet kan trygt slippes ut i grunnvannet eller overflatevann.

Basic minirenseanlegg
Optima minirenseanlegg
Comfort minirenseanlegg
Exclusive minirenseanlegg
Økonomi-løsning
 • Rimeligste variant
 • Kan ikke oppgraderes

Tanktyper:
BC4PP, BC 6PP, BC4 PP N, BC 6 PP, N BC 4 B, BC 6 B.
Simple content
Simple content
Simple content

Basic 

Økonomi-løsning 

 • Rimeligste variant 

 • Kan ikke oppgraderes 

Tanktyper: 

BC4PP, BC 6PP, BC4 PP N, BC 6 PP, N BC 4 B, BC 6 B. 

Optima 

Optimal løsning 

 • Kan oppgraderes til COMFORT

 • Selvbærende tank 

Tanktyper: 

BC 4 PP, BC 30 PP, BC 4 B, BC 20B. 

COMFORT 

Komfort løsning 

 • Kontrollenhet COMFORT Plus 

 • Eierstyrt 

Tanktyper: 

BC 4 PP, BC 30 PP, BC 4 B, BC 20 B.

EXCLUSIVE

Eksklusiv-løsning 

 • Tertiær filter

 • Valgfri intern UV-rensing

Tanktyper: 

BC 4PP, BC 30, PP BC 4 B, BC 20 B.

For mer detaljert informasjon se vårt produktblad