BioCleaner. Et biologisk minirenseanlegg for hus, hytter og industri med nedbrytbar forurensing. Innsiden av minirenseanlegget. Svein Nilsen lover 100 prosent rensing. Foto: Lise Fagerbakk

Nå kan du kompostere bæsjen din

Om få år må de gamle septiktankene byttes ut med miljøvennlige renseanlegg. Da kan du rense avløpet med 100 prosent og kompostere slammet.

Denne artikkelen er hentet fra an.no

Om få år må også alle utslipp fra privatboliger, renses.

Vær tidlig ute, og sørg for at du bidrar til et bedre miljø. Svein Nilsen i Miljørens AS i Stamsund, Bodø og Bergen er 100 prosent grønn – og kan fortelle deg hvorfor og hvordan.

– Innen 1. januar 2021 skal alle utslipp kunne dokumenteres med minimum 90 prosent rensing. Du klarer ikke å nå 90 prosent rensing selv med en ny septiktank. Norge har en overgangsordning som gjør at både offentlige og private etter hvert derfor vil få pålegg om å bytte til et minirenseanlegg som kan rense minimum 90 prosent, sier han.

Det finnes løsninger for dette.

– Våre biologiske minirenseanlegg kan rense 100 prosent, forklarer han.

EUs vanndirektiv

EU’s vanndirektiv av 2010 krever at vann som slippes ut i norske bekker, vassdrag og fjorder, skal være tilnærmet like rent som det ble hentet. Rensingen må dokumenteres.

Målsetningen skal være at alle anleggene i den enkelte kommune oppfyller forurensingsforskriftens rensekrav slik at miljømålene etter vannforskriften kan nås innen 2027, og senest innen 2033.

Les mer her

Miljørens AS er eneforhandler i Norge av BioCleaner; et biologisk minirenseanlegg for hytter og husholdninger. 

– Vi kan rense 99,99 prosent av avløpet. Setter vi på en kumme med lecakuler når vi 100 prosent rensing, slik at det er rent det som kommer ut. Slammet som blir igjen er så rent at du kan kompostere det i egen hage, sier Nilsen.

Du kan med andre ord på kompostere din og din families egen bæsj.

Vi har flere typer renseanlegg for privathus, hytter, bedrifter og industri.
Vi tar hele jobben fra befaring til ferdig renseanlegg.

BioCleaner. Et biologisk minirenseanlegg for hus, hytter og industri med nedbrytbar forurensing. Innsiden av minirenseanlegget. Lokket t.v. har en punktlast på 250 kilo. 

Biologisk rensing

Ingen kjemikalier benyttes. Kun oksygen. Noe som gjør at avløpet renses helt naturlig. 

– Vi pumper inn luft i anlegget. Luften sørger for å holde liv i bakteriene, slik at de spiser hverandre. Dette løser opp slammet som kommer inn i tanken. Vannet filtreres videre og når vannet er renset oppfyller det alle krav for nivåer av nitrogen, fosfor og restpartikler. Det kan trygt slippes ut i grunnvann eller overflatevann. Anlegget tømmes for slam etter behov og kan da komposteres til egen hage, sier han.

Det knyttes en serviceavtale til hver enkelt renseanlegg.

– Det følger en pliktig serviceavtale til hvert anlegg. Da har vi det hele og fulle driftsansvaret 365 dager i året. Vi er nå i gang med å bygge ut et forhandlernett i hele landet. Målet er 100 forhandlere innen tre år. 

Innsiden av det biologiske minirenseanlegget BioCleaner. Avløpet kommer inn via røret t.h. i bildet og alt avfallet blir oppløst i beholderen. Vannet renner ut og slammet som etter rensingen kan komposteres, blir liggende igjen i beholderen. Foto: Lise Fagerbakk

Størrelsen på boligen er ingen hindring. Ei heller hvor bygningen er plassert.

– Vi kan også installere BioCleaner hytter som ligger utenfor bebygd område. 

Eneste krav er at tanken på stå frostfritt for å sikre at den biologiske rensingen foregår på riktig måte.

Innsiden av det biologiske minirenseanlegget BioCleaner. Avløpet kommer inn via røret t.h. i bildet og alt avfallet blir oppløst i beholderen. Vannet renner ut og slammet som etter rensingen kan komposteres, blir liggende igjen i beholderen. Foto: Lise Fagerbakk

BioCleaner er et biologisk minirenseanlegg for hus, hytter og industri med nedbrytbar forurensning. Innsiden av anlegget.  Foto: Lise Fagerbakk

Fire typer anlegg

BioCleaner kommer i fire forskjellige størrelser som har litt ulike funksjoner. Det lønner seg å gå sammen med naboene.

– Du sparer penger på at flere går sammen om et felles anlegg. Samtidig gjør anlegget at dere slipper å betale slamgebyret til kommunen, sier han.

Du kan selv følge med via mobiltelefonen hvordan renseprosessen foregår. Du kan også få overvåkning.

Miljørens jobber for tiden også med en ny type rastetoalett.

– Toalettet blir selvrensende, slik at alle kommer til et rent toalett. Vi utvikler også et nytt renseanlegg til landbaserte oppdrettsanlegg. Slammet fra disse renseprosessene er godkjent biogjødsel til landbruket, slik at jeg vil påstå vi har et snev av grønnhet, sier Nilsen.

Økologiske vaskemidler

Miljørens leverer og drifter ikke bare bio-renseanlegg. Svein Nilsen brenner for økologiske og rene vaskeprodukter til hjemmet også.

– Vi har rengjøringsmidler som er godkjent av SINTEF, da de er nedbrytbare. Dette leverer vi etter behov. Det er bare å ta kontakt med oss, sier Nilsen.

 

Miljørens AS

Vi selger og installerer biologiske renseanlegg for avløpsvann for hus og hytter men også større renseanlegg som brukes som felles renseanlegg for hele felt eller også bydeler,tettsteder og annet. Vi har flere typer renseanlegg for privathus, hytter, bedrifter og industri. Vi tar hele jobben fra befaring til ferdig renseanlegg.

Biocleaner samarbeider tett med aktører som Sintef og Rådgivende biologer i Bergen.

PÅ VÅRT LAG HAR VI: RØRLEGGERE, RØRLEGGERMESTER, BIOTEKNIKER, BIOINGENIØR, MASKINFØRERE SAMT OPERATØRER.
BioCleaner er sertifisert.

Kontakt:

Hovedkontor: Steineveien 9, 8340 Stamsund

E-post: post@biocleaner

Telefon: 949 70 680 / 413 52 103