minirenseannlegg

Biocleaner minirenseanlegg

Optima

Optimal-løsning
Kan oppgraderes til COMFORT
Selvbærende tank

Tanktyper:
BC 6-30 PP,
BC 6-30 B, BC 20 B

For mer informasjon se våre produktblader