Renseanlegg for oppdrettsnæringen

Til oppdrettsnæringen kan vi levere resirkuleringsanlegg og gjennomstrømningsanlegg i stor skala. Med vår tilstedeværelse rundt om i Norge vil vi ha en stor nærhet til våre kunder og kan derfor gi rask og god support.

Vi har flere typer renseanlegg for bedrifter og industri. Biocleaner kan leveres som biologisk eller biologisk/kjemisk rensing. Vi leverer videre slambehandlingsanlegg for industri og oppdrettsnæringen. Renseanlegg for prosessvann, grunnvann eller drikkevann er også felt vi betjener.