Ingen bevegelige deler. Strømkoblinger og styringer i eget skap. Dette gir et meget driftssikkert anlegg.

A. Inntak for avløpsvann
B. Grovfilter
C. Denitrifikasjons-sone
D. Nitrifikasjons-sone
E. Luft-diffuser
F. Sedimenteringssone
G. Utskiller for overflateurenheter
H. Skimmer
I. Fosfor-utfellings uttak
J. Luft-fordeler
K. Oksygen/ pH sonde
L. Selvbærende PP tank
M. Tertiærfilter
N. UV desinfisering
O. Avløp av renset vann
P. Kontrollenhet
Q. Doseringspumpe for fosforutfelling
R. Blåser
S. Dunker med PAX (fosfor-utfelling)
T. Prøvetaker for slamprøver
U. Fundament
V. Alarmlys

ill3-b-webc_orig minirenseannlegg

Økonomisk løsning
– Rimeligste alternativ (kan ikke oppgraderes)

God og rimelig løsning
– Oppgraderbar til COMFORT

Komfortløsning
– Kontrollenhet COMFORT Plus
– Fjernstyring

Eksklusiv løsning
– Tertiært filter
– Alt. intern UV-desinfeksjon

Alltid full kontroll

Kontrollenheten kan tilkobles alarmlys, akustisk indikator, sende data via sms mm. Spesielt utviklet software app og kontrollsystem for effektiv drift. (tilleggsutstyr)

For mer informasjon se våre produktblader