Større anlegg
Disse fra bc 30/30pe

Biologiske renseanlegg BioCleaner® BC er designet for avløpsvannsbehandling fra husholdninger, så vel som for tettsteder og landsbyer. Biocleaner er i stand til å behandle biologisk nedbrytbart industriavløps-vann.

Biocleaner arbeider etter prinsippet om aerob behandlingsprosess i kontinuerlig fløyet system D-N (Denitrifikasjon-nitrifikasjon). Renseanlegg BioCleaner er i samsvar med alle standarder og forskrifter som er gyldige i EU.

Det behandlede vannet oppfyller de foreskrevne grensene for nitrogen, fosfor og suspendert stoff. Det behandlede vannet kan tappes ned i grunnvannet og overflatevannet.

For mer informasjon